NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

SOHiS Hotel

1. Jak dodać nowego pracownika?

Aby dodać nowego użytkownika w programie SOHiS Hotel

1. Należy wybrać zakładkę Administracja – Konfigurator. ( ewentualnie klikamy prawym klawiszem myszki na ikonkę programu SOHiS, klikamy właściwości – znajdź element docelowy/otwórz lokalizację pliku, odnajdujemy konfigurator i go uruchamiamy ) 
2.. Zalogować się do konfiguratora. 
3. Wybrać zakładkę Dane Słownikowe – Program – Pracownicy 
4 Kliknąć klawisz „nowy” 
5. W polu login wpisać inicjały pracownika, w polu typ wybrać „stanowisko”, w polu pełna nazwa wpisać imię i nazwisko pracownika. 
6. Zatwierdzić i zamknąć konfigurator. 
7. Uruchomić program SOHiS logując się wcześniej dodanym loginem ( bez podawania żadnego hasła ) 
8. Wybrać zakładkę Administracja – Zmień hasło. 
9. W miejscu starego hasła nie wpisujemy nic. 
10. Podajemy nowe hasło które chcemy nadać użytkownikowi

 
2. Jak zmienić formę płatności dokumentu?

Aby zmienić formę płatności dokumentu należy odnaleźć go w zarządzaniu dokumentami następnie: 


1. Zaznaczamy dokument, klikamy zakładkę Edycja – Zmień formę płatności dokumentu 
2. Pojawi nam się okno płatności ( zwrot ) w którym zaznaczona jest obecna forma płatności. Klikamy ok. Co spowoduje że wrócimy klientowi pieniądze tą formą płatności. 
3. Teraz pojawi nam się okno płatności gdzie wybieramy formę płatności którą przyjmiemy z powrotem należność 
4. Po wybraniu odpowiedniej formy płatności klikamy ok. 
Zmiana formy płatności spowoduje że wygenerują się odpowiednie dokumenty kasowe 

 
3. Jak zmianić termin płatności dokumentu?

Aby zmienić termin płatności na dokumencie: 


1. Zaznaczamy dokument, klikamy zakładkę Edycja – Zmień formę płatności samego dokumentu dokumentu 
2. Na pytanie czy chcesz poprawić samą formę płatności odpowiadamy TAK 
3. Po prawej stronie okna, gdzie widzimy podgląd dokumentu poprawiamy termin płatności, następnie klikamy Zapisz                                                                                                                      

4. Jak zmienić wartość opłaty klimatycznej?

Aby zmienić wartość opłaty klimatycznej należy: 


1. Wybrać zakładkę Administracja – Konfigurator. ( ewentualnie klikamy prawym klawiszem myszki na ikonkę programu SOHiS, klikamy właściwości – znajdź element docelowy/otwórz lokalizację pliku, odnajdujemy konfigurator i go uruchamiamy ) 
2. Zalogować się do konfiguratora. 
3. Wybrać zakładkę Konfiguracja – Konfig Główny 
4. Przełączyć się na zakładkę Taksa 
5. W polu dopuszczalne kwoty ( w groszach) dopisujemy nową wartość. Zastępujemy starą lub dodajemy nową w nowej linijce. Wartość podajemy w groszach. 
6. Na koniec klikamy „zapisz zmiany” . Zamykamy konfigurator.

SOHiS POS

1. Jak dodać nowego pracownika?

Aby dodać nowego użytkownika w programie SOHiS POS należy otworzyć program SOHiS Szef.

1. Wybrać zakładkę Słowniki - Pozostałe - Użytkownicy ( w starszych wersjach Słowniki - Użytkownicy) 
2. Kliknąć klawisz „nowy” 
3. W polu Nazwa wpisać imię i nazwisko użytkownika, w polu login wpisać iniciały ( lub inną nazwę do logowania ), w polu typ - wybrać typ 
4. Następnie pod polem hasło klikamy przycisk Zmień. W okienku Stare hasło nie wprowadzamy nic. Klikamy ok.
5. W okienku Nowe hasło wprowadzamy hasło które chcemy sobie nadać. Należy pamiętać że hasło musi składać się wyłączenie z cyfr
6. Na koniec klikamy zatwierdź i wychodzimy ze słowników.

SOHiS Szef

1. Jak dodać nowego pracownika?

Aby dodać nowego użytkownika w programie SOHiS Szef

1. Należy otworzyć program SOHiS Szef, 
2. Wybrać zakładkę Słowniki - Pozostałe - Użytkownicy ( w starszych wersjach Słowniki - Użytkownicy) 
3. Kliknąć klawisz „nowy” 
4. W polu Nazwa wpisać imię i nazwisko użytkownika, w polu login wpisać iniciały ( lub inną nazwę do logowania ), w polu typ - wybrać typ 
5. Następnie pod polem hasło klikamy przycisk Zmień. W okienku Stare hasło nie wprowadzamy nic. Klikamy ok.
6. W okienku Nowe hasło wprowadzamy hasło które chcemy sobie nadać.
7. Na koniec klikamy zatwierdź i wychodzimy ze słowników.